Z พรชัยพระเหรียญภาคกลาง 1

พรชัยพระเหรียญภาคเหนือ1  พรชัยพระเหรียญภาคอีสาน1  พรชัยพระเหรียญภาคตะวันออก1  พรชัยพระเหรียญภาคตะวันตก1  พรชัยพระเหรียญภาคใต้1  พรชัยพระเหรียญทุกจังหวัด  พรชัยพระผงทุกจังหวัด  พรชัยพระผงสมเด็จ  พรชัยพระผงหลวงปู่ทวด  พรชัยพระผงปิดตา ร้านพรชัยพระหลวงพ่อทวด ร้านพรชัยพระสมเด็จ


Z01 เหรียญหลวงพ่อก้าน วัดชัยมงคล เนื้อทองแดง  จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 
Z02 เหรียญพระอธิการจำนงค์ วัดผดุงศรัทธาราษฎร์ เนื้อทองแดง ปี2539 จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 

โทร 0983699890 เบอร์ไลน์  Line ID vaya07  Facebook พรชัย เลาวะยานนท์ 
             
              นายพรชัย เลาวะยานนท์
               ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม2 พุทธมณฑล สาย3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020 - 1 - 33934 - 0
              ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 หนองแขม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191 - 0 - 68235 -7 

คลิกที่ ที่อยู่ดูสถานที่ตั้งร้านพรชัยพระเหรียญ

✱พระทุกองค์ที่ระบุราคาไว้ในร้านออนไลน์นี้ ยังไม่คิดรวมราคาค่าบริการส่ง EMS อีก 50 บาท

Z03 เหรียญพระครูสารเนติโกศล วัดตำหนัก ปี2537 รุ่น1 ต.สาริกา เนื้อทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 550 บาท 
Z04 เหรียญหลวงพ่อสายตาบ วัดอรุณรังษี ปี2531 เนื้อทองแดง จังหวัดนครนายก 500 บาท 
Z05 เหรียญหลวงพ่อพัว ติสาโร วัดวังลึก รุ่น1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  500 บาท 
Z06 เหรียญพระครูสมุห์สี วัดพระพุทธฉาย เนื้อทองแดง ปี2533 รุ่นสรงน้ำ จังหวัดนครนายก 500 บาท
Z07 เหรียญหลวงพ่อสุโขทัย หลังหลวงพ่อแช่ม เนื้อทองแดง วัดโสภาประชาสรรค์ (เกาะเรียง) ปี2524 จังหวัดนครนายก 500 บาท
Z08 เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดเขาหัวนา เนื้อทองแดง จังหวัดนครนายก 500 บาท
Z09  เหรียญพระครูสาครสังวรกิจ เนื้อทองแดง วัดยกกระบัตร ปี2527 จังหวัดสมุทรสาคร 500 บาท
Z10 เหรียญพระครูแสวง รตนโชโต เนื้อทองแดง วัดใหญ่โพธาราม ปี2527 จังหวัดนครนายก 500 บาท
Z11 เหรียญพระครูคีรีวนานุกูล เนื้อทองแดง ในงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ปี 2527 วัดคีรีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 500 บาท
Z12 เหรียญเจ้าพ่อขุนด่าน หลังเจ้าพ่อปลัดจ่าง รวยพันล้าน วัดอินประชาราม เนื้อทองแดง จังหวัดนครนายก 500 บาท
Z13 เหรียญพระครูอรุณ ธรรมประโชติ วัดอรุณฉายาราม ปี2537 เนื้อทองแดง จังหวัดนครนายก 500 บาท 
Z14 เหรียญหลวงปู่ผล วัดพันท้ายนรสิงห์ รุ่น 90 พรรษาพ่อพันท้ายฯ เนื้อทองแดง จังหวัดสมุทรสาคร 550 บาท
Z15 เหรียญพระครูสาครกิจโกศล วัดเจ็ดริ้ว เนื้อทองแดง 4 เมษายน ปี2525 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 500 บาท 
Z16 เหรียญหลวงพ่อปัญญา พโลภิกขุ (คับ) วัดหนองนกไข่ ปี2522 จังหวัดสมุทรสาคร  500 บาท
Z17 เหรียญหลวงพ่อปัญญา พโลภิกขุ (คับ) เนื้อทองแดง วัดหนองนกไข่ ปี2521 รุ่น พล1ร.อ. จังหวัดสมุทรสาคร 1500 บาท
Z18 เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นกาญจนาภิเษก รัชกาลที่9 เนื้อทองแดง ปี2539 จังหวัดสมุทรสาคร 500 บาท
Z19 เหรียญพระพุทธ วัดกลางอ่างแก้ว เนื้อทองแดง ปี2535 งานปิดทองฝังลูกนิมิต จังหวัดสมุทรสาคร 1000 บาท 
Z20 เหรียญหลวงพ่อสาย เนื้อทองแดง วัดหนองสองห้อง ปี2524 จังหวัดสมุทรสาคร 500 บาท 
Z21 เหรียญหลวงพ่อโสธรธรรมกาย เนื้อทองแดง วัดแก้วกัลยาราม จังหวัดสมุทรสาคร 500 บาท
Z22 เหรียญหลวงพ่อคุ้ม วัดยกกระบัตร เนื้อทองแดง ปี2535 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 500 บาท
Z23 เหรียญหลวงพ่อเมี้ยน วัดราษฎร์บำรุง เนื้อทองแดง ปี2521 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  500 บาท
Z24 เหรียญหลวงพ่อแป๊ะ วัดท่าข้าม เนื้อทองแดง รุ่นเสาร์5 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1500บาท
Z25 เหรียญหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย เนื้อทองแดง ปี2526 ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 
Z26 เหรียญพระครูสุวรรณคณาภิบาล เนื้อทองแดง วัดบรรหารแจ่มใส ปี2525 จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z27 เหรียญพระครูเขมานุโยค (ชุน) เนื้อทองแดง วัดบางสาม ปี2524 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z28 เหรียญพระนอน วัดพระนอน เนื้อทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 
Z29 เหรียญพระครูสุวรรณคุณารักษ์ เนื้อทองแดง วัดจันทราวาส  สมโภชสัญญาบัตรพัดยศ ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 
Z30 เหรียญพระครูโสภณอรรถโกวิท (บุญเหลือ)หลังพระครูพิพิธกิจจานุกูล (กลุ่ม) เนื้อทองแดง วัดสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 600 บาท
Z31 เหรียญหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย เนื้อทองแดง ปี2526 จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z32 เหรียญหลวงพ่อโหน่ง วัดอัมพวัน  เนื้อทองแดง ปี2536 สร้างมณฑป อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z33 เหรียญหลวงปู่แนบ วัดจรรย์ (ศิษย์ หลวงพ่อกาพย์ วัดจันทร์) เนื้อทองแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 
Z34 เหรียญพระครูสิริธรรมรังษี วัดช่องลม เนื้อทองแดง ปี2537 อายุ 80 ปี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z35 เหรียญพระพุทธจรูญโรจน์ วัดวังพลับใต้ เนื้อทองแดง ต.แคแดง อำเภอศรีประจันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 
Z36 เหรียญพระครูโสภณสุวรรณาภรณ์ (พยนต์) วัดจิกรากข่า  ปี2532 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z37 เหรียญพระอธิการทองดี วัดประชุมสงฆ์ ปี2532 ที่ระลึกในงานสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดง อำเภอเดิมบางนาบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z38 เหรียญวัดหนองพันเทา เนื้อทองแดง ต.บ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z39 เหรียญพระครูเขมานุโยค (ชุ่น) เนื้อทองแดง วัดบางสาม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 550 บาท 
Z40 เหรียญหลวงพ่อพระครูโพธิวรธรรม เนื้อทองแดง วัดโคกโพธิ์ ปี2536 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z41 เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดหนองกระทุ่ม เนื้อทองแดง อำเภอเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z42 เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกกม่วง เนื้อทองแดง ปี2535 ที่ระลึกผูกพัทธสีมา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 
Z43 เหรียญพระครูทองสุข วัดวังน้ำเย็น เนื้อทองแดง ปี2534 ตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z44 เหรียญพระพุทธ วัดสกุณปักษี  ปี2525  ศูนย์การเผยแพร่ศีลธรรม ต.สนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z45 เหรียญหลวงพ่อโสวิราช วัดโบสถ์ดอนลำแพน เนื้อทองแดง ปี2531 ที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท 
Z46 เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดหนองบัวทอง เนื้อทองแดง ปี2536 สร้างโดยหลวงพ่อป่วนทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 500 บาท
Z47 เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ออกวัดหนองบัว ปี2535 จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท
Z48 เหรียญหลวงพ่อถาวร เขมวโร  วัดทองถาวรนิมิต เนื้อทองแดง ปี2537 ที่ระลึกฉลองพระวิหาร อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท 
Z49 เหรียญหลวงพ่อลิ้ว วัดมรรครังสฤษดิ์ ที่ระลึกผูกพัทธสีมา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท
Z50 เหรียญหลวงพ่อสวง  หลังสมเด็จพระศรีเมืองตาคลี วัดชอนเจริญธรรม เนื้อทองแดง ปี2528  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 550 บาท
Z51 เหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดหนองพิกุล เนื้อทองแดง ปี2523 อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท 
Z52 เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ เนื้อทองแดง ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท 
Z53 เหรียญไข่ปลาพระครูนิรันตร์ศีลคุณ เนื้อทองแดง วัดหาดทรายงาม ปี2539 ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  500 บาท 
Z54 เหรียญเล็กพระครูปัญญา วัดกกกว้าว ปี2543 รุ่นสร้างกุฎีทรงไทย เนื้อทองแดง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท 
Z55 เหรียญหลวงพ่อหิน วัดพุนาค ปี2531 ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท 
Z56 เหรียญพระครูนิพานธรรมรัตหลังหลวงพ่อกรุณา วัดพุนกยุง เนื้อทองแดง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท 
Z57 เหรียญกลมเล็กพระเมธีวรคณาจารย์ วัดหนองปลาย ปี2525 ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ต.โพธิ์ะปราสาท อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ 500 บาท 
Z58 เหรียญหลวงปู่สอน วัดหนองกระทุ่ม ปี2545 ที่ระลึกฝังลูกนิมิตร เนื้อทองแดง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 500 ปี 
Z59 เหรียญหลวงพ่อขัน (พระครูนนทสมาจาร) วัดอัมฤต ปี2523 อายุครบ 93 ปี เนื้อทองแดง จังหวัดนนทบุรึ 700 บาท 
Z60  เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดไทรม้าใต้ เนื้อทองแดง ปี2531 จังหวัดนนทบุรี 350 บาท
Z61 เหรียญหลวงพ่อศรี วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ เนื้อทองแดง ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 500 บาท
Z62 เหรียญหลวงพ่อเพชรหลังหลวงพ่อเสงี่ยม เนื้อทองแดง วัดสระประทุม ปี2533 จังหวัดพิจิตร 500 บาท 
Z63 เหรียญหลวงพ่อยิ้มหลังหลวงพ่อแย้ม กะไหล่เงิน วัดคีม ปี2521 รุ่น1 จังหวัดสิงห์บุรี 500 บาท
Z64 เหรียญหลวงปู่อ่ำ วัดศาลาขาว ปี2524 เนื้อทองแดง ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 500 บาท
Z65 เหรียญที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร ปี 2524 กะไหล่ทอง พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี 500 บาท 
Z66 เหรียญพระสีวลี วัดชลอ เนื้อทองแดง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  500 บาท 
Z67 เหรียญเสมาหลวงปู่เล็ก อินทสโร วัดบ้านหนองปี2535  งานผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 500 บาท 
Z68 เหรียญพระอุปัชฌาย์นนทสีลาภรณ์ เนื้อทองแดง วัดสาลีโขภิตาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 500 บาท
Z69 เหรียญพระอุปัชฌาย์มานิต เนื้อทองแดง วัดท้ายเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 500 บาท 
Z70 เหรียญพระสังขจาย พระอธิการ ฮง ปริสาสโภ ผู้สร้าง วัดพิกุลทอง เนื้อทองแดง ปี2526 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 500 บาท 
Z71 เหรียญหลวงพ่อนาค เนื้อทองแดง วัดดอนประดู่ ปี2541 งานวางศิลาฤกษพระอุโสถ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 500 บาท 
Z72 เหรียญหลวงพ่อต่อม เนื้อทองแดง วัดวังกระจับ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 500 บาท
Z73 เหรียญหลวงพ่อทองคำหลังหลวงพ่อป่าเรไร เนื้อทองแดง วัดสมรโกฏิ ปี2518 จังหวัดนนทบุรี 500 บาท
Z74 เหรียญพระครูโกศลวิริยกิจด้านหลังหลวงพ่อเย็น พ่อนาค พ่อขาว  วัดพระปรางค์มุนี เนื้อทองแดง รุ่น1 จังหวัดสิงห์บุรี  500 บาท
Z75 เหรียญหลวงพ่อบุญปภากโรด้านหลังหลวงพ่อทบ วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ปี2534 เนื้อทองแดง รุ่น1 จังหวัดเพชรบูรณ์  500 บาท
Z76 เหรียญหลวงพ่อปลั่ง วัดธงไทยยาราม (น้ำโจนใต้) เนื้อทองแดง ปี2531 จังหวัดพิจิตร 750 บาท
Z77 เหรียญพระครูนนทสมาจาร วัดอัมฤต ฉลองอายุครบ 8รอบ 96ปี เนื้อทองแดง 16 ธันวาคม ปี2532 จังหวัดนนทบุรี  500 บาท 
Z78 เหรียญหลวงพ่อคำมูล อินทวิชโย เนื้อทองแดง วัดคลองน้ำไหลกลาง  ปี2532 ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 500 บาท 
Z79 เหรียญหลวงปู่ศุข ปลุกเสกโดยหลวงปู่นะ เนื้อทองแดง วัดหนองบัว พิธีมหาพุทธาภิเษก จังหวัดชัยนาท 350 บาท 
Z80 เหรียญพระครูนนทสมาจาร วัดอัมฤต ฉลองอายุครบ 8รอบ 96 ปี เนื้อทองแดง ปี2532 จังหวัดนนทบุรี  500 บาท 
Z81 เหรียญพระครูวิบูลนนทกิจ (แสวง) เนื้อทองแดง วัดลาดปลาดุก ปี2534  งานฉลองสมณศักดิ์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 500 บาท 
Z82 เหรียญที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร ปี 2524 กะไหล่ทอง  หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี 500 บาท 
Z83 เหรียญพระครูบรรณสารวิจิตร เจ้าคณะอำเภอสิงห์บุรี วัดสังฆราชาวาส เนื้อทองแดง จังหวัดสิงห์บุรี 500 บาท 
Z84 เหรียญหลวงพ่อสมเกียรติ วัดศิริมงคล ปี2524 ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตร เนื้อทองแดง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 500 บาท 
Z85 เหรียญหลวงพ่อหิน วัดตึกราชา เนื้อทองแดง ต.บางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 650 บาท 
Z86 เหรียญพระครูปัญญาวิมล เนื้อทองแดง วัดดาวเรือง ปี2529 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 500 บาท 
Z87 เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดศรีภิรมย์ วันที่10 - วันที่17 เดือนกุมภาพันธ์ ปี2544 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 500 บาท 
Z88 เหรียญหลวงพ่อหิน หลังหลวงพ่อมิ่ง เนื้อทองแดง วัดดาวดึงษ์ ปี2519  จังหวัดสิงห์บุรี 550 บาท 
Z89 เหรียญหลวงพ่อทองมาก วัดคลองเจ้า เนื้อทองแดง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 500 บาท 
Z90 เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล เนื้อทองแดง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 500 บาท
Z91 เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี 500 บาท 
Z92 เหรียญเจ้าพ่อขุนด่าน หลังเจ้าพ่อปลัดจ่าง เนื้อทองแดง รวยพันล้าน วัดอินประชาราม จังหวัดนครนายก 500 บาท 
Z93 เหรียญหลวงพ่อเสือ วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 500 บาท 
Z94 เหรียญทรงไตรย์หลวงพ่อเพชร เนื้อทองแดง วัดเจ้าแปด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 500 บาท
Z95 เหรียญพระพุทธมุนี วัดเสนาสนาราม เนื้อทองแดง ปี2522 ที่ระลึกปฎิสังขรณ์พระอุโบสถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 500 บาท 
Z96 เหรียญมูลนิธิพระมงคลบพิตร ปี2500 (รุ่น25 พุทธศตวรรษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 950 บาท 
Z97 เหรียญพระครูสังฆการโกวิท เนื้อทองแดง วัดดอนกลาง ปี2528  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 500 บาท 
Z98 เหรียญนิรันตราย หลวงพ่อวัดไชย เนื้อทองแดง ปี2536 อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 500 บาท 
Z99 เหรียญหลวงพ่อไวย์ เนื้อทองแดง วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 500 บาท 
Z100 เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยงหลังหลวงพ่อเกสร เนื้อทองแดง วัดสามตุ่ม รุ่น1 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1000 บาท 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น