F พรชัยพระเหรียญภาคตะวันตก 1

พรชัยพระเหรียญภาคเหนือ1  พรชัยพระเหรียญภาคกลาง1  พรชัยพระเหรียญภาคอีสาน1  พรชัยพระเหรียญภาคตะวันออก1  พรชัยพระเหรียญภาคใต้1  พรชัยพระเหรียญทุกจังหวัด  พรชัยพระผงทุกจังหวัด  พรชัยพระผงสมเด็จ  พรชัยพระผงหลวงปู่ทวด  พรชัยพระผงพระปิดตา  ร้านพรชัยพระหลวงพ่อทวด ร้านพรชัยพระสมเด็จ


F01 เหรียญพระครูวินิจวรการ วัดตาลเจ็ดยอด เนื้อทองแดง อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 500 บาท
F02 เหรียญหลวงนิ่ม วัดเขาน้อย ปี2535 ครบ 7 รอบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 900 บาท

โทร 0983699890 เบอร์ไลน์  Line ID vaya07  Facebook พรชัย เลาวะยานนท์ 
             
              นายพรชัย เลาวะยานนท์
              ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม2 พุทธมณฑล สาย3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020 - 1 - 33934 - 0
              ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 หนองแขม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191 - 0 - 68235 -7 

คลิกที่ ที่อยู่ดูสถานที่ตั้งร้านพรชัยพระเหรียญ

✱พระทุกองค์ที่ระบุราคาไว้ในร้านออนไลน์นี้ ยังไม่คิดรวมราคาค่าบริการส่ง EMS อีก 50 บาท

F03 เหรียญพระครูใบฎีกาคลี อัชชสีมา เนื้อทองแดง วัดม่วง ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F04 เหรียญหลวงปู่หลิวครบรอบอายุ 91ปี เนื้อทองแดง ออกวัดหนองประทุม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F05 เหรียญหลวงพ่อปาน วัดโบสถ์รุ่น เนื้อทองแดง ป.ช.ร. ปี2523  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F06 เหรียญพระครูปัญญารัตนคุณ เนื้อทองแดง วัดหนองหูช้าง ปี2530 จังหวัดราชบุรี 600 บาท 
F07 เหรียญพระครูพิทักษ์คีรีขันธ์ เนื้อทองแดง วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ ที่ระลึกเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก รุ่น2 ปี2536 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 500 บาท
F08 เหรียญเสมาเล็กพระครูวรธรรมาภิยุต วัดบ้านใหม่บุปผาราม ทำบุญอายุครบ 67 ปี เนื้อทองแดง ปี2533 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบ้านแพ จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F09 เหรียญหลวงพ่อโพธิ์ จนฺทสาโร วัดบัวงาม ปี2547 รุ่นที่ระลึกงานทำบุญอายุครบ 72 ปี เนื้อทองแดง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 650 บาท 
F10 เหรียญหลวงพ่อจำเรียน อาริโย เนื้อทองแดง วัดใหม่เขาศาลา ปี2539  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  500 บาท 
F11 เหรียญหลวงขันธ์ หลังสิงห์ เนื้อทองแดง วัดบ้านสิงห์ ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F12 เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดถ้ำมังกรทอง เนื้อทองแดง ที่ระลึกผูกพัทธสีมา ปี2516 จังหวัดกาญจนบุรี 550 บาท 
F13 เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดพังตรุ ปี251 เนื้อทองแดงอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1000 บาท
F14 เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ปี2518 เนื้อทองแดง จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F15 เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม เนื้อทองแดง รุ่นสร้างวัดนิยมธรรมวราราม ปี 2525 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท 
F16 เหรียญทวาราวดี วัดโขลงสุวรรณคีรี เนื้อทองแดง จังหวัดราชบุรี  1000 บาท 
F17 เหรียญพระอธิการเหล็ง จนทวาโรหลังพระครูโสภณพัชรกิจ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว) เนื้อทองแดง ปี2535 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F18 เหรียญพระพุทธ วัดพรหมกิตติยาราม (วังลาน) เนื้อทองแดง จังหวัดกาญจนบุรี 550 บาท 
F19 เหรียญพระครูพิพัฒน์รัตโนภาส (เพี้ยน) วัดโชค ฉลองอายุ 80ปี เนื้อทองแดง จังหวัดราชบุรี 550 บาท 
F20 เหรียญพระครูกาญจนสุตาคม เจ้าอาวาส วัดวังขนายทายิการาม เนื้อทองแดง จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท 
F21 เหรียญพัดยศหลวงพ่ออุตตมะ (พระครูอุดมสังวรเถระ) วัดวังวิเวกการาม ปี2525 เนื้อทองแดง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท 
F22 เหรียญหลวงพ่อบุญ เนื้อทองแดง วัดดอนเสลา จังหวัดราชบุรี 550 บาท 
F23 เหรียญหลวงปู่เกลื่อน เนื้อทองแดง วัดธงชัยธรรมจักร ปี2528 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 500 บาท
F24 เหรียญพระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ ) วัดวังวิเวการาม  ที่ระลึกอายุครบ 84ปี เนื้อทองแดง จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท 
F25 เหรียญพระครูเกษมสมณคุณ เนื้อทองแดง วัดป่าไผ่ จังหวัดราชบุรี  500 บาท 
F26 เหรียญพระครูประสาทรัตนกิจ ครบ 7รอบ ปี2522 วัดประสาทสิทธิ์ เนื้อทองแดง จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F27 พระผงหลวงพ่อสิทธิชัย สิทธิธะโย วัดใหม่อีจาง จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F28 พระผงหลวงพ่อหยกขาว วัดดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F29 เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ หันข้าง พนมมือ ถือลูกประคำ เนื้อทองแดง วัดวังก์วิเวการาม ปี2523 จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F30 เหรียญพระครูปัญญากาญจนาภรณ์ เนื้อทองแดง วัดห้วยตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F31 เหรียญหยดน้ำ พระพุทธชินราช เนื้อทองแดง วัดวิเศษสุขาราม ปี2535 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F32 เหรียญพระครูวิบูลธรรมประภาส (หลวงปู่เบี่ยง) เนื้อทองแดง วัดทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F33 เหรียญหลวงพ่อจำเรียน อาริโย เนื้อทองแดง วัดใหม่เขาศาลา ปี2539 อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F34 เหรียญพระอาจารย์อินทร์ (เสนาะ) อินทโชโต เนื้อทองแดง ปี2529 ที่ระลึกในงานไหว้ครู จังหวัดกาญจนบุรี  500 บาท
F35 เหรียญพระครูกาญจโนปมคุณ (หลวงพ่อลำใย) เนื้อทองแดง วัดทุ่งลาดหญ้า งานผูกพัทธสีมา ปี 2532 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F36 เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดถ้ำมังกรทอง เนื้อทองแดง จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F37 เหรียญหลวงพ่อลำใย (พระมงคลสิทธิคุณ) วัดทุ่งลาดหญ้า ปี2545 เนื้อทองแดง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 900 บาท
F38 เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม (พระครูวิมลกาญจนาคม) รุ่นพิเศษ ที่ระลึกยกช่อฟ้าอุโบสถ เนื้อทองแดง ปี2537 วัดหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 700 บาท
F39 เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดเขาใหญ่ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 3000 บาท
F40 เหรียญหลวงพ่อชัยมงคล เนื้อทองแดง รุ่นชัยมงคล วัดแหลมทอง ปี2524 จังหวัดกาญจนบุรี  500 บาท
F41 เหรียญหลวงปู่อ๊อด เนื้อทองแดง วัดเขาวงจินดาราม หลัง หลวงพ่อเพชร อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F42 เหรียญพระอธิการสุนทรจุฬารวณฺโณ เนื้อทองแดง วัดห้วยกรด ปี2520 จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F43 เหรียญพระครูวรกิจโสภณ เนื้อทองแดง วัดตลาดสำรองพันธาราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F44 เหรียญหลวงพ่อทองคูณ ฐิตปัญโญ  หลังพระสังกัจจายน์ รุ่น1 พิเศษ วัดหนองปลิง จังหวัดกาญจนบุรี  700 บาท
F45 เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ เนื้อทองแดง รุ่นผูกพัทธสีมา วัดปลักเขว้า ปี2523 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F46 เหรียญหลวงพ่อจ้อย เนื้อทองแดง วัดถ้ำมังกรทอง จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F47 เหรียญพระครูกาญจนสิริวุฒิ เนื้อทองแดง วัดหนองลานราษฎร์บำรุง ปี2536 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท 
F48 เหรียญพระครูกาญจนคัมภีร์ดิตถ์ เนื้อทองแดง วัดยางเกาะ จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F49 เหรียญพระพุทธ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองแดง รุ่น1 ปี2539 วัดหนองกะหนาก อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F50 เหรียญหลวงปู่นาคา เนื้อทองแดง ที่ระลึกปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดเขานกกะจิบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F51 เหรียญพระครูปราสาทสังวรกิจ เนื้อทองแดง วัดโบสถ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F52 เหรียญหลวงพ่อทองใบ วัดตาลบำรุงกิจ รุ่น1 ปี2537 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F53 เหรียญพระครูปัญญาวรวิมล (แซยิด) เนื้อทองแดง วัดตากแดด ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  500 บาท
F54 เหรียญหลวงพ่อบุญ พรหมโชโต วัดดอนเสลา รุ่น2 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F55 เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดทุ่งสมอ เนื้อทองแดง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F56 เหรียญหลวงพ่อดำ วัดพิกุลเรียง ปี2521 เนื้อทองแดง นายประยูร นางสุมาลี ผู้สร้าง จังหวัดราชบุรี 600 บาท
F57 เหรียญหลวงพ่อประยูร เนื้อทองแดง วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม ปี2528 อำเภอจอมบีง จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F58 เหรียญหลวงพ่อพระประธาน หลวงพ่อปุย วัดแก้มอ้น เนื้อทองแดง ที่ระลึกสร้างอุโบสถ รุ่น1 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 800 บาท
F59 เหรียญหลวงพ่อเยื่อนหลังหลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ ปี2530 เนื้อทองแดง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F60 เหรียญหลวงพ่อเฉลิม วัดเนินม่วง ในงานยกครู รุ่น1 ปี2522 เนื้อทองแดง จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F61 เหรียญพระครูปัญญารัตนคุณ หลังองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป เนื้อทองแดง วัดหนองหูช้าง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F62 เหรียญหลวงขันธ์ หลังสิงห์ วัดบ้านสิงห์ ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F63 เหรียญพระครูโสภิตพัฒนคุณ (ปาน) วัดดอนเสลา เนื้อทองแดง ปี2523  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  500 บาท
F64 เหรียญหลวงพ่อบุตร ปฺญญาธโร เนื้อทองแดง วัดไพรสะเดา จังหวัดราชบุรี 1000 บาท
F65 เหรียญหลวงพ่อหุ่น วัดเขาวัง เนื้อทองแดง จังหวัดราชบุรี  500 บาท
F66 เหรียญพระครูใบฎีกาคลี อัชชสีมา เนื้อทองแดง วัดม่วง ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F67 เหรียญรัชกาลที่1 ที่ระลึก 200ปี เนื้อทองแดง ราชวงศ์จักรี ปี2525 จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F68 เหรียญพระครูสมุห์ใหม่ วัดชมพูพล เนื้อทองแดง งานผูกพัทธสีมา ปี2528 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F69 เหรียญพระครูพิศาลถาวรกิจ (อ่อน) เนื้อทองแดง งานผูกพัทธสีมาวัดบ้านหม้อ ปี2521 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F70 เหรียญพระพุทธสุโขทัย วัดเจริญธรรม ปี2531 ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 500 บาท 
F71 เหรียญหลวงพ่อเบี้ย หลวงพ่อเกิด หลวงพ่อแปะ วัดไทรทอง ที่ระลึกในงานยกช่อฟ้า  เนื้อทองแดง ปี2538 จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F72 เหรียญหลวงพ่อสุโขทัย วัดอัมพวันปิยาราม เนื้อทองแดง จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F73 เหรียญพระครูบวรกิจโกศล (หลวงพ่อตัด) เนื้อทองแดง วัดชายนา ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา รุ่น2 ปี 2525 จังหวัดเพชรบุรี 1500 บาท
F74 เหรียญหลวงพ่อลาภ วัดโพพระนอก เนื้อทองแดง ที่ระลึกครบรอบอายุ 84ปี ปี2543 จังหวัดเพชรบุรี 1500 บาท
F75 เหรียญพระพุทธปฎิมากรประธาน (ปางนาคปรก) เนื้อทองแดง ประจำอุโบสถ วัดสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี  900 บาท
F76 เหรียญหลวงพ่อบุญช่วย วราโภ วัดธรรมรังษี เนื้อทองแดง ปี2521 งานผูกพัทธสีมา จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F77 เหรียญพระปลัดเฉื่อย วัดปากคลอง เนื้อทองแดง อายุ 82ปี  ปี2537 จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F78 เหรียญพระครูวชิรวุฒิกร (เกิด) เนื้อทองแดง วัดบางขุนไทร ฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ปี2526 จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F79 พระผงสมเด็จ วัดถ้ำมังกรทอง จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F80 พระผงปิดตา วัดบ้านน้อย ปี2539 ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F81 พระผง งานผูกพัทธสีมา วัดแจ้งเจริญ จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F82 พระผงสมเด็จหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง ไตรมาส ปี2530 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท 
F83 พระผงรูปเหมือนหลวงพ่ออุทัย วัดศรีมฤคทายวัน ( วัดเกาะตาพุต ) จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F84 พระผงซุ้มกอ วัดเขาเข้ จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F85 พระผงหลวงพ่อโชคชัยประสิทธิ์ วัดเพชรสุวรรณ จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F86 พระผง วัดทุ่งประทุน จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F87 พระผงหลวงปู่ชอบ วัดเขารังเสือ รุ่นอายุครบ 7รอบ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F88 เนื้อผงรัชกาลที่ 5 คชสารหมื่นปี หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี 900 บาท
F89 พระผง วัดเนินพระงาม จังหวัดกาญจนบุรี 500บาท
F90 พระผงพิฆเณศวร วัดช่องลม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 500 บาท
F91 พระผงวัดหนองพลับ ปี2535 อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 500 บาท
F92 พระผงพระพุทธ วัดรางเฆ่ (วัดใหญ่) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F93 พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเผือก วัดขลุบ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F94 พระผงซุ้มกอ วัดเขาเข้ จังหวัดกาญจนบุรี 500 บาท
F95 พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ออกวัดน้ำดิบ จังหวัดตาก 500 บาท
F96 พระผง หลวงพ่อเบี้ย วัดไทรทอง จังหวัดเพชรบุรี 500 บาท
F97 พระผงพระแก้วมรกต หลังในหลวง-พระราชินี วัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1200 บาท
F98 เหรียญหลวงพ่ออู่สำเภาทอง วัดเนกขัมมาราม งานผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F99 เหรียญหลวงพ่อนวม วัดแจ้งเจริญ ที่ระฤกพระคุณของหลวงพ่อ ปี2535 เนื้อทองแดง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 500 บาท
F100 เหรียญพระพุทธลีลาหลังหลวงพ่อทันใจ เนื้อทองแดง วัดเขาถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น